अब मोबाइल फोन चल्न सिम र सेट आफ्नै नाममा हुनपर्ने!

सेतोपाटी संवाददाता

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, माघ २५