टाटा ग्रुपले भारतमा नयाँ आइफोन एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने 

एजेन्सी

एजेन्सी

काठमाडौं, मंसिर २५