केराको बुङ्गो खानुका यस्ता छन् फाइदा 

बबि बस्नेत

कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु