सिक्टा र बबई सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर नै बनेन

रमेश लम्साल

काठमाडौँ, वैशाख १६