५ वर्षमा ५ हजार, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन

सेतोपाटी

काठमाडौं, जेठ ७