आइडिपी एजुकेशनले विद्युतिय प्रणालीबाट कार्यालय संचालन गर्ने