बिल गेट्स र मेलिन्डा छुट्टिएपछि उनीहरू बस्ने भव्य घरको के हुन्छ?

सिएनएन

सिएनएन

वैशाख २८