आजसम्म कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेकाले २ महिनाको बेहोर्न नपर्ने 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ ३१