'मनाङमा बाटो छैन, स्याउ बजारमा कसरी पुर्‍याउने ?'
सेतोपाटी मनाङ, भदौ ३१