एडिबी तथा विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले गरे तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन 

तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन