सुम्निमाको सोमदत्तलाई प्रेमपत्र

कृष्ण रिमाल

वैशाख २२