६ हजार १ सय ४८ दिनपछि पिँजडाबाट मुक्त भई 'न्याउली'