'बिजुली तार भूमिगत गरिएका ठाउँबाट लगेर मिटरमा जोडिदिन्छौं, थप पैसा लिन्नौं' (भिडिओ)

मनोज सत्याल

मनोज सत्याल

काठमाडौं, चैत १०