जसले बन्द भइसकेको ब्रान्ड ब्युँताएर काठमाडौंमा लोकप्रिय बनाए 'लोगो' ब्रान्डका काठमाडौं उपत्यकामा छन् ६ वटा स्टोर
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज ५