सासू बुहारीको 'टिकल-पिकल'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, पुस ५