प्रधानमन्त्रीज्यू, यत्ति काम गर्न त सकिन्छ भो !
मानवी पौडेल काठमाडौं, फागुन २२