'मलाई नसोध, कहाँ दुख्छ घाउ!'

दुर्गा कार्की

काठमाडौं, वैशाख १९