'मलाई नसोध, कहाँ दुख्छ घाउ!'
दुर्गा कार्की काठमाडौं, वैशाख १९