त्यो पुरानो फोटो, ती पुराना बालसखा

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, कात्तिक ३