चीनले तबसम्म हामीलाई बुझ्दैन, जबसम्म हामी उसलाई बुझ्दैनौं
हरि शर्मा काठमाडौं, कात्तिक १०