नेकपाको चुनाव घोषणापत्र: काठमाडौंमा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र!