जग खन्दा भेटिएको मूर्तिले थप्यो लिच्छवि इतिहासमा नयाँ अध्याय
डा. गोविन्द टण्डन असोज २४