छोरी जन्मे बोली फुट्नुअघि नै सिकाइदिनू- पोथी बासेको राम्रो होइन!