प्रचण्डजी, सबै धनी शोषक होइनन्

मुराहरि पराजुली

काठमाडौं, पुस १५