महाकाली माध्यमिक विद्यालय कसरी बन्न सफल भयो उत्कृष्ट?