स्थानीय बासिन्दालाई ठूला परियोजनाका लाभ कसरी दिने?