मेरो फोन आज टुहुरो भएको छ आमा!

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख ७