चन्द्रमामा भारत, कसले जित्ला अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा