प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्यायसम्पादनबाट अलग बस्न न्यायाधीशहरूको सुझाव

शोभा शर्मा

काठमाडौँ, फागुन २८