दाहालतिर हेरेर ओलीले भने- हामीले मेलामा मित लाएको हो र!
भानुभक्त काठमाडौं, वैशाख ९