मुख्यन्यायाधीवक्ताको न अफिस छ न तलबको टुंगो
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख १२