नागरिकतामा रोजेको थर लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न सांसदको माग
शोभा शर्मा काठमाडौं, माघ १७