यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण तालिका
फडिन्द्र भट्टराई लन्डन, जेठ २१