गुठीका जग्गा हडप्न कस्ता प्रावधान घुसाइएका छन् विधेयकमा?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २६