गोरखा नगरपालिकामा ड्रोनबाटै योजना 'अनुगमन'
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार १८