विकास र समृद्धिको एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ : मन्त्री भट्टराई