गण्डकी प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीलाई खर्च दिएरै घुम्न पठाउने
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ ८