रूप ज्योति हिरासतमुक्त
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, कात्तिक २९