'पूर्वाधार विकासपछि मात्र स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृति'