सहयोगीलाई कोरोना भाइरस भएपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बसे क्वारेन्टिनमा
एजेन्सी जेरूसेलम, चैत १७