स्वास्थ्य विभागका प्रसाईंको कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा, साथमा कारबाहीपत्र पनि
शोभा शर्मा काठमाडौं, चैत २८