स्थायी समितिमा बुधबार बोल्नेले पनि मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार १७