सुगा बन्ने भए जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री
एजेन्सी टोकियो, भदौ २९