वामदेवबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको फरक-फरक व्याख्या