सुडानलाई आतंकवाद सूचीबाट हटाउने तयारीमा अमेरिकामा
एजेन्सी कायरो, कात्तिक ५