सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ : मन्त्री भट्ट
सविता बुढा धनगढी, चैत १४