यसै उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार थापेको होइन तिलोत्तमाले

सहरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेखनीय काम गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाको कथा

भगवती पाण्डे

बुटवल, माघ १६