प्रकृयामा समस्या छन्, सबै मिलेर किसानका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ-कृषि मन्त्री साह