मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री उम्कायो उन्मुक्तिले

सोडारीलाई सत्ता दिएर साम्य बनाउन खोजेको सुदूरपश्चिमको संकट
अक्षर काका

अक्षर काका

काठमाडौं,  वैशाख ५