अाजदेखि बाँकेमा मतदाता दर्ता स्थानीय निकायबाटै
नेपालगन्ज,  साउन १९