ग्रेडिङ प्रणालीलाई कक्षा १२ का विद्यार्थीले कसरी बुझ्ने?